HOME

MEDIATION EN INCASSO

Onze (A)mediators zijn de neutrale gesprekspartner om tot een aanvaardbare oplossing tussen Debiteur en Crediteur te komen inzake openstaande (betwiste) vorderingen. Dat is niet alleen sneller, effectiever en goedkoper dan via gerechtelijke procedures, maar zorgt ook dat de samenwerking (weer) toekomst heeft, mede dankzij onze Coulanceregeling.

ZO KOMEN WE VERDER

Als u ons inschakelt als incassobureau dan zullen wij niet alleen zorgvuldig omgaan met uw opdracht, we doen de schuldenaar een coulant voorstel. Door deze (dankzij onze Coulanceregeling) met slechts 50% van de wettelijke toegestane buiterrechtelijke incassokosten te belasten, indien wij met de schuldenaar direct een betalingsregeling kunnen aangaan, direct een eerste betaling doet en zich vervolgens stipt houdt aan alle gemaakte (betalings)afspraken.

DAN MAAR ZO VERDER

Als de schuldenaar zich niet aan de gemaakte afspraken houdt, dan belasten wij deze terstond met de resterende 50% van de wettelijk toegestane incassokosten en gaan wij ons voorbereiden om de vordering over te dragen aan de gerechtsdeurwaarder waar wij (in de desbetreffende regio) mee samenwerken. De kosten daarvan zullen dan, naast de incassokosten, dan ook volledig ten laste van de schuldenaar komen.